RÓLUNK

Dunaújvárosi
Területi Tervező Bt.

Dunaújváros
15+ év tapasztalat
Szakértői hálózat
Versenyképes ár
CÉGTÖRTÉNET

Dunaújváros
2006.

A Dunaújvárosi Területi Tervező és Humánszolgáltató Bt-t geográfusok, közgazdászok és igazgatásszervezők 2006-ban alapították meg abból a célból, hogy a tértudományok szemszögéből is értelmezett, saját piaci válaszokat találjon fejlesztési problémákra.

A terület-, település-, vidék-, város- és vállalkozásfejlesztés meglehetősen komplex tényezőcsoportokon nyugszik. Nem lehet úgy tartós fejlődést generálni, hogy az ne kapcsolódjon a rendelkezésre álló adottságokhoz, lehetőségekhez. Ezek feltárása, hasznosítása érdekében jött létre cégünk.

Több, kisebb átalakulás után 2022-ben vált véglegessé a cégszerkezet és a tulajdonosi kör. Ekkorra meglehetősen nagy és szerteágazó tudásbázis halmozódott fel munkatársainknál és szakértőinknél, melyekre bátran alapozhatjuk további tevékenységeinket: jelentős tapasztalattal bírunk a tanácsadás-menedzsment, a kutatás-fejlesztési (elsősorban: földrajztudományi, agrártudományi, egészségtudományi területeken), a kreatív területeken és a forrásszerzésben; valamint a könyvelésben és az üzletfejlesztési tanácsadásban.

Céljaink, értékrendünk

Küldetés

Általános célok
 • fenntartható fejlesztéspolitikai fejlesztések (FFF) létrehozása és támogatása;
 • társadalmi fejlődést valós társadalmi bázison és igényen hozni létre;
 • a fejlesztéspolitikát a helyi vagy területi politikának nem alárendelve, komoly szakmai megalapozottsággal működni.
Konkrét célok
 • a cég erősségeire, a humánerőforrásokra alapozottan komplex fejlesztéseket vinni véghez;
 • egyedi és speciális megoldásokat találni az Ügyfelek kívánalmai szerint;
 • cégünk másfél évtizedes múltját felhasználva további stabilitást felmutatva, rugalmasan szükséges szolgáltatni.
Céges értékek
 • az Ügyfél értéket jelent számunkra;
 • az Ügyfélnek a képzett és motivált munkatársak szolgáltassanak;
 • kreatív és működő jó megoldásokat nyújtsunk Ügyfeleinknek;
 • kölcsönös előnyökkel élni az ügyfélkapcsolatokban.
Célcsoportjaink

Mindazon cégeket és nonprofit szervezeteket célcsoportnak tekintjük, amelyek egyedi és egyben komplex megoldásokra számítanak mindazon célterületeken, melyek cégünk tevékenységébe tartoznak. Szolgáltatásaink főképp az alábbi csoportokat érintik:

 • komplex szervezetfejlesztési igénnyel rendelkező cégek;
 • nagy innovációs potenciállal rendelkező ötletgazda, feltalálói szervezetek;
 • innovatív kis-és középvállalkozók;
 • társadalmi innovációk tagjai.
Minőségpolitika
Z
Cégünk fő célja, hogy Ügyfeleink számára jól működő, megfelelő, rugalmas, átlátható megoldásokat alakítsunk ki, ezáltal Ügyfeleink teljes megelégedésére végezzük munkánkat. Fontos, hogy minden munkánk befejezésével pozitív jeleket hagyjunk.

Munkatársaink és tanácsadóink a hatályos közösségi és hazai jogi környezetnek megfelelően végzik feladatukat, a társadalmi etikai normák betartásával.

w

A különböző igényekhez rugalmasan tudunk és kívánunk alkalmazkodni. Kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink véleményét, ezért ezeket örömmel fogadjuk, a tapasztalatokat pedig lehetőség szerint folyamatosan beépítjük munkánkba.

Cégünk a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara tagja, a kamarai szabályozásokat és állásfoglalásokat magunkra nézve kötelezőnek tekintjük.

l

Munkatársaink és tanácsadóink képzettek, tudják, hogy minőségpolitikánk része üzletmenetünknek, illetve az abban foglaltak számunkra kötelező érvényűek.

Rendszerünket és szolgáltatásainkat az Ügyfeleink érdekében folyamatosan fejlesztjük. Külön megbecsüljük visszatérő ügyfeleinket.

A fentiek megvalósítása érdekében:
 • Munkánkat az Ügyféllel folytatott folyamatos kommunikáció alapján kialakított – minden alkalommal egyedi – rendszerterv alapján végezzük, mely munkánk alapján képezi.
 • Ügyfeleink számára biztosítjuk, hogy minden részfolyamat ellenőrzési visszacsatolással rendelkezzen, és ez – kiegészülve az Ügyfelekkel történő folyamatos egyeztetéssel, konzultációkkal és feléjük adott visszacsatolásokkal – biztosítsa munkánk lehető legjobb kivitelét.
 • Cselekedeteinkben törekszünk Ügyfeleink bizalmának elnyerésére és megtartására magas színvonalú szolgáltatásainkkal.
 • Munkatársaink és tanácsadóink az Ügyfél érdekeinek megfelelően, legjobb tudásuk szerint, titoktartási kötelezettséget vállalva dolgoznak.
 • Folyamatosan vizsgáljuk ügyfeleink és környezetükben bekövetkező változásokat, figyelemmel kísérjük Ügyfeleink jelzéseit, problémáit és lehetőségeink valamint legjobb tudásunk szerint gyorsan és hatékonyan igyekszünk őket segíteni.
 • Rendszeres önvizsgálatot végzünk, mely során feltárjuk esetleges gyenge pontjainkat és azonnali intézkedéseket teszünk azok megszüntetésére.
 • Ügyfeleink érdekében folyamatosan fejlesztjük szolgáltatási folyamatainkat.
 • Az új követelményeknek megfelelően folyamatosan képezzük munkatársainkat és szakértőinket.

Minőségpolitika kelte: Dunaújváros, 2007.01.03.